opc_loader

Wensenlijst

Betaling

U kunt in onze webshop betalen via ideal, PayPal of overschrijving.

Ideal

Bij een betaling via Ideal is de betaling direct zichtbaar en wordt U order

dezelfde dag via PostNL verzonden. De levertijd van PostNl bedraag 2 - 3 dagen.

Met uitzondering van Zon- en feestdagen.

PayPal

Bij een betaling via Ideal is de betaling direct zichtbaar en wordt Uw order

dezelfde dag via PostNL verzonden. De levertijd van PostNl bedraag 2 - 3 dagen.

Met uitzondering van Zon- en feestdagen.

Bankoverschrijving

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.